Wine Guardian WG15 EU cooling unit

35.000,00 kr.

Wine Guardian WG15 vin klimaanlæg er professionelle og teknologisk overlegne vej til styring af klimaet i vinkældre.

Varenummer (SKU): WGA000015 Kategori:

Beskrivelse

“Wine Guardian” WG15 klimaanlæg fra det amerikanske Air Innovations er den professionelle og teknologisk overlegne vej til styring af klimaet i vinkældre. Anlægget er opbygget som én selvstændig enhed med integreret kondensator, fordamper, 2 store turbineblæsere og en kompressor. Er der også behov for opvarmning og luftfugtighedsregulering af vinrummet, kan ekstraudstyr til håndtering af det integreres i enheden. Wine Guardian anlægget har utallige installationsmuligheder. Enheden kan placeres i væggen – mellem vinrummet og tilstødende omgivelser. Det kan alternativt fjerninstalleres helt op til 10 meter væk fra vinrummet. Det være sig i indendørsrum, garage, loft, kælder eller sågar udendørs. Ved udendørs installationer sikrer et varmelegme (option) kompressorteknik m.v. mod frost. Den uundgåelige “spildvarme” fra anlæggets kondensatorsektion kan i visse situationer udnyttes andetsteds i huset, hvis det ønskes. Det kan bl.a. opnåes igennem tilkobling til husets eventuelle ventilationsanlæg. Wine Guardian anlægget styres via en elektronisk Honeywell FocusPROTM temperatur- og luftfugtighedsstyring, der monteres i vinrummet. Vi udfører hele den nødvendige projektering og installation af Wine Guardian klimaanlæg.

Wine Guardian WG15 klimaanlægget kan klare rum op til 20 m3 og dens maksimale kølekapacitet er på 0,25 KW.

Forberedelse af vinrum for Wine Guardian vin klimaanlæg: Inden et vinrum udstyres med et klimaanlæg er der nogle konstruktionsmæssige forhold, som skal tages i betragtning, for at opnå en optimal og økonomisk drift.

Vinrummet skal være isoleret.

Isoleringsniveauet i vinrummet har større betydning for klimaanlæggets effekt og dermed også energiforbrug, end rummets faktiske størrelse. Energitabet igennem vægge, loft og gulv er konstant en konkurrerende modspiller til klimaanlægget, og energitabet vokser tilmed proportionalt i forhold til delta-T (temperaturforskel mellem vinrummmet og omgivelserne). Mangelfuld isoleringen af vinrummet er man derfor nød til at tage ganske alvorligt, da det kan sammenlignes med, at Deres køleskab var bygget udelukkende af spånplader! Vigtigheden af en ordentlig isolering i vinrummet kan også beskrives ved at regne lidt på et fiktivt vinrum, bygget i to forskellige velkendte mur-/vægkonstruktioner. Vi ser i denne beregning kun på væggenes indflydelse, så til begge eksempler skal desuden indregnes energitab via loftet, gulvet og døren.

Vi antager for begge konstruktionseksempler følgende:

Vinrummet har et gulvareal på 3 x 4 meter og en loftshøjde på 2,4 meter. Det giver et samlet vægareal på 2 x 3 x 2,4 + 2 x 4 x 2,4 = 33,6 m². Omgivelsestemperatur sættes til 24°C og ønsket temperatur i vinrum til 12°C. Delta-T (forskel mellem vinrum og omgivelser) er således: 24 – 12°C = 12°C.

Konstruktionseksempel 1:

Typisk rumskillevæg bygget som enkelt teglmurstensvæg uden isolering: U-værdi: 1,65 W/m²K (energitab i watt pr. kvadratmeter pr. 1° delta-T). Samlet energitab igennem vægge: 1,65 x 33,6 m² x 12°C = ca. 665 Watt. Samlet energitab pr. døgn: 665 Watt x 24 timer = ca. 15,96 KwH.

Konstruktionseksempel 2:

Ovenstående rum – efterisoleret med IsoCellar PUR80 (80 mm isolering): U-værdi: *0,28 W/m²K (energitab i watt pr. kvadratmeter pr. 1° delta-T). Samlet energitab igennem vægge: 0,28 x 33,6 m² x 12°C = ca. 113 Watt. Samlet energitab pr. døgn: 113 Watt x 24 timer = 2,70 KwH. (*U-værdien er faktisk bedre (lavere) end 0,28 W/m²K for hele konstruktionen). Der at således knap 6 gange større energitab igennem den uisolerede væg! Det er med andre ord indlysende at isoleringsniveauet af vinrummet har afgørende ind- flydelse på energiforbruget og således klimaanlæggets størrelse. (I specifikationerne for vore klimaanlæg, finder De køleeffekten angivet i både BTU og Watt).

U-værdier for kendte indervægskonstruktioner:

Teglmurstensvæg: 1,65 W/m²K

Letbetonvæg: 1,57 W/m²K

Leca blok: 1,08 W/m²K

Porebeton: 0,91 W/m²K

U-værdier for VintageKeeping IsoCellar isolering:

IsoCellar STY50xx: 0,58 W/m²K

IsoCellar STY80xx: 0,36 W/m²K

IsoCellar STY100xx: 0,29 W/m²K

IsoCellar PUR50xx: 0,44 W/m²K

IsoCellar PUR80xx: 0,28 W/m²K

IsoCellar PUR100xx: 0,22 W/m²K

Isoleringsmaterialer:

Der findes en række forskellige isoleringsmaterialer på markedet, hvor glasuld (Isover) og stenuld (Rockwool) er de mest kendte indenfor bygningskonstruktioner. Det er dog langt mere effektivt at anvende vores IsoCellar, der samtidig fungerer som fugtspærre.

Isolering af dør til vinrummet:

Husk også at isolere vinrummets dør, der ofte er det “svageste led i kæden”. Dette kan allerbedst gøres med en 50 mm IsoCellar plade eller med anden isolerings materiale. Alternativt kan man udskifte døren til en fuldisoleret dør – eksempelvis en egentlig yderdør.

 

Konstruktionen bør omfatte en fugt-/dampspærre.

Når der isoleres, indgår der også en fugt-/dampspærre, som skal sikrer at der ikke trænger fugt ind i isoleringen vedkondensering på den varme side. I forbinde

lse med konstruktion af vinkældre, er der imidlertid behov for at spærre for fugt på begge sider, da vinopbevaring fordrer ganske høj luftfugtighed i rummet. Hvis der isoleres med IsoCellar er fugtproblematikken løst helt automatisk, da denne type isolering ikke optager fugt, og fungerer som fugtspærre fra begge sider.

Vinrummet skal være lufttæt.

For yderligere at reducere energitabet og samtidig hjælpe klimaanlæggets luftfugtigheds- styring i rummet, skal rummet være så lufttæt som muligt i forhold til omgivelserne. Det vil sige at eventuelle udluftningsventiler skal fjernes eller afblændes. Døren skal tætnes med eksempelvis en selvklæbende gummiliste hele vejen rundt.

Andre forhold for vinrummet.

Der bør ikke være vinduer i vinrummet, da det giver anledning til energitab, og lysets UV- stråler er desuden skadelige for vinen. Der bør naturligvis heller ikke være “konkurrerende” energikilder i rummer – såsom gulvvarme, uisolerede varmerør, unødig belysning osv.

Rådgivning omkring klimaanlæg til Deres vinrum.

På baggrund af viden om Deres vinrumskonstruktion og isoleringsniveau, samt oplysninger om omgivelsestemperaturforhold, ønsked temperatur i vinrummet, brugsmønster for vin- rummet osv., kan vi beregne, hvilket klimaanlæg der vil løse opgaven tilfredsstillende.

Specifikationer

Vægt 50 kg

Brugermanual WineGuardian single unit anlæg (Engelsk)

Download